Charakteristika spoločnosti

Tullum music bar je bar na Mostnej ulici v Nitre.