Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním reštauračných služieb.