Informace o pracovním místě

Místo práce
Zlaté Moravce
Druh pracovního poměru
plný úvazek, zkrácený úvazek
B. Braun Avitum s.r.o.

Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu 175 rokov. Pomôžte chrániť zdravie ľudí spoločne s nami.

Pridajte sa k nám a dajte svojej práci nový zmysel.

Lekár/ka dialyzačného strediska (Zlaté Moravce)

B. Braun Avitum s.r.o.


Na naše dialyzačné stredisko hľadáme na pozíciu lekár(ka) dôveryhodnú, samostatnú a odborne zdatnú osobnosť so záujmom o nefrológiu.

ČO U NÁS BUDETE ROBIŤ:

 • Ako lekár dialyzačného strediska budete zodpovedný za zaistenie zdravotnej starostlivosti u našich pacientov s chronickým a akútnym zlyhaním obličiek
 • Budete vyšetrovať pacientov v nefrologickej ambulancii, ktorá patrí k dialyzačnému stredisku
 • Budete intenzívne spolupracovať s kolegami na stredisku
 • Budete sa podieľať na predtransplantačnej príprave pacientov
 • V prípade potreby sa budete zúčastňovať firemných projektoch, napríklad projektov integrácie nových dialyzačných stredísk do siete B. Braun Avitum, klinických štúdií alebo vykonávať lektorskú činnosť a podieľať sa na kontinuálnom vzdelávaní našich zamestnancov

ČO U NÁS BUDETE POTREBOVAŤ:

 • Nutnou podmienkou je diplom z lekárskej fakulty a absolvovanie interného kmeňa; toto sú legislatívne požiadavky, ktoré nemôžeme pominúť
 • Schopnosť samostatne sa rozhodovať, ochotu načúvať pacientom i kolegom, dôkladnosť a dôslednosť. Rozhodne budete potrebovať aj chuť učiť sa novým veciam.
 • Ak viete po anglicky, využijete to pri medzinárodnej spolupráci v našom koncerne a na odborných kongresoch v zahraničí

ČO SA VÁM U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • PRÁCA U NÁS BUDE SKUTOČNÝM POSLANÍM
 • Pri poskytovaní dialyzačnej starostlivosti k nám pacienti chodia spravidla trikrát týždenne na niekoľko hodín, a to po mnoho rokov. Vďaka tomu sa pre ne dialyzačné stredisko stáva doslova druhým domovom a personál tvorí pre pacientov svojím spôsobom širšiu rodinu. U nás teda platí dvojnásobne, že práca lekára nie je povolaním, ale poslaním.

 • PROFESIJNÝ POSTUP SA STANE CELKOM REÁLNOU MOŽNOSŤOU, NIE LEN NEDOSIAHNUTEĽNÝM SNOM
 • Na kariérny postup nemusíte čakať veľa rokov. Máme sieť 36 dialyzačných stredísk v Českej republike a na Slovensku a sme pripravení dať šancu mladým a schopným lekárom, a ponúknuť im miesta primárov. Napríklad dialýzy v Ivančiciach a Bohumíne vedú tridsiatnici, ktorí k nám nedávno nastúpili.

 • NADPRIEMERNÉ MZDOVÉ OHODNOTENIE
 • Lekárom ponúkame atraktívne mzdové ohodnotenie. Okrem fixnej časti mzdy budete mať za dobré výsledky tiež nárok na kvartálne a ročné prémie. Ďalej budete mať možnosť si privyrobiť zaujímavé čiastky tým, že sa zapojíte do klinických štúdií liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, ktoré prebiehajú na našich dialyzačných strediskách.

 • ZDRAVÁ ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM
 • Nadčasové hodiny sú chronickým problémom slovenského zdravotníctva. U nás sa ich však snažíme vyvarovať a zaistiť, aby naši lekári neboli dlhodobo preťažovaní. Vieme, že pracovná pohoda je veľmi dôležitá. Dialyzačné zmeny prebiehajú spravidla v denných hodinách od pondelka do soboty, rozvrhnutie zmien je rovnomerné. Budete mať teda dostatok času na svoju rodinu a záujmy.

 • ZÍSKATE BOHATÚ PONUKU ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOV
 • Okrem nadpriemernej mzdy získate i početné zamestnanecké benefity. V rámci systému tzv. cafetérie si budete môcť vybrať výhody, ktoré Vy sami považujete za najlepšie, či už to sú napríklad poukážky na nákup v lekárni, návštevy divadla, plaveckého bazéna alebo príspevok na dovolenku. Ďalej zamestnancom poskytujeme veľmi výhodné tarify mobilných operátorov (to poskytujeme aj maximálne štyrom rodinným príslušníkom), stravné lístky, darčeky pri životných a pracovných výročiach apod.

 • STANETE SA SÚČASŤOU STABILNEJ SPOLOČNOSTI A TÍMU
 • Veľmi sa snažíme, aby zamestnanci na každom dialyzačnom stredisku tvorili zohraný a dobre fungujúci tím. Za týmto účelom napríklad organizujeme pracovné a spoločenské stretnutia, ktoré spolupatričnosť členov k tímu podporujú, napríklad vianočné večierky dialyzačných stredísk alebo výročne stretnutia všetkých dialyzačných stredísk. V prieskumoch spokojnosti zamestnancov v rokoch 2013 a 2016 celých 98 % zamestnancov uviedlo, že u nás pracujú radi. Na to sme pyšní.

 • VZDELÁVANIE A OSOBNÝ ROZVOJ JE PRE NÁS KĽÚČOVOU OBLASŤOU
 • Na odborných znalostiach našich lekárov staviame a ich prehlbovanie maximálne podporujeme. Napríklad Vám môžeme pomôcť k atestácii z nefrológie; predatestačnú prípravu teda môžete realizovať v rámci bežnej pracovnej doby a bez nutnosti dochádzať do veľkej fakultnej nemocnice. Aby znalosti našich lekárov boli skutočne špičkové, hradíme ich účasť na odborných kongresoch v tuzemsku i v zahraničí, napríklad na Svetovom alebo Európskom nefrologickom kongrese. Podporujeme medziodborovú spoluprácu a teda aj vzdelávanie v odboroch príbuzných nefrológii, napríklad v internom lekárstve alebo vo výživovom poradenstve.

 • BUDETE SA MÔCŤ ZAPOJIŤ DO NAŠICH POČETNÝCH MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT
 • Medzinárodná spolupráca umožňuje rýchly prenos informácií a najnovších poznatkov a tiež ich okamžité zavedenie do praxe. Ak hovoríte po anglicky, umožníme Vám spolupracovať s kolegami z ostatných zemí, kde B. Braun pôsobí.

DÁTUM NÁSTUPU:

 • Podľa dohody

MIESTO PRACOVISKA:

 • B. Braun Avitum s.r.o., Dialyzační středisko Zlaté Moravce, Bernolákova 2042/4 953 01 Zlaté Moravce

Kontakt

Adresa společnosti
V parku 2335
14800 PrahaID: 2831735   Dátum zverejnenia: 29.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.