Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť B blast s.r.o. sa zaoberá výkonom vŕtacích a trhacích prác na území SR.