Charakteristika spoločnosti

Sme kaviarensko-barové zariadenie s výrobou vlastných zákuskov, toriet na rôzne príležitosti ...