Charakteristika spoločnosti

Veľkosklad potravín-distribúcia