Spoločnosť AZ AUDITING, s. r. o. pôsobí v oblasti poskytovania služieb auditu riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok výrobných a obchodných spoločností zostavených podľa slovenských právnych predpisov a Medzinárodných štandardov finančného vykazovania.

Ponuky práce: AZ AUDITING, s.r.o.

1 - 1 z 1