Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Ayming je medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti Business Performance Consulting, ktorá poskytuje strategické poradenstvo v oblasti zlepšovania výkonnosti podnikov. Na Slovensku poskytuje Ayming služby v oblasti odpočtu na výskum a vývoj (superodpočet).

Ponuky práce: Ayming Slovensko s. r. o.

1 - 1 z 1