Charakteristika spoločnosti

Švajčiarska spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie a výroby medicínskej techniky.