Charakteristika spoločnosti

Sieť kaderníckych salónov.