Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť AxleTEQ s.r.o. slúži ako dôveryhodný poskytovateľ administratívnych a podporných služieb pre popredných zákazníkov v automobilovom sektore. Náš malý tím odborníkov poskytuje každodenné administratívne riešenia a činnosti spojené s homologizáciou a registráciou vozidiel, ako aj zabezpečovanie podpory pri popredajných ("after-sales") činnostiach na slovenskom trhu.