Charakteristika spoločnosti

stavebná spoločnosť , ktorá sa venuje realizácii betónových a murovaných konštrukcií.