Charakteristika spoločnosti

Výroba automobilových nadstavieb