Charakteristika spoločnosti

Zubná ambulancia zameraná na pedostomatológiu, záchovnú a estetickú stomatológiu.