Charakteristika spoločnosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť, všetky výkony sú prevádzané v domácom prostredí pacienta, spolupracujeme s obvodnými lekármi a špecialistami, výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami.