Vítame Vás na stránkach spoločnosti Autovision Slovakia, s.r.o.!

Spoločnosť Autovision Slovakia, s.r.o. s 85-percentným podielom spoločnosti Autovision Gmbh a 15-percentným podielom spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. poskytuje pre Volkswagen Slovakia, ako aj koncern Volkswagen komplexné a odborné personálne riešenia v procesoch automobilového priemyslu. Zameriavame sa na administratívne, technickopodporné i výrobné procesy, predovšetkým o oblasť zabezpečenia kvality, plánovacích činností, procesnej podpory nákupu, rôznych inžinierských a administratívnych služieb.Ponúkame preto veľa atraktívnych pracovných miest v rôznych oblastiach. Navštívte naše Pracovné ponuky a využite šancu rozvíjať s nami svoju kariéru.

IT projektový koordinátor pre výrobné systémy - Volkswagen Konzern (Ref. Nr.: 53 910)

Arbeitsort
Bratislava
Art des Arbeitsverhältnisses
Vollzeitbeschäftigung
Einstellungstermin
dohodou

Informationen über die Arbeitstelle

Arbeitsinhalt, Befugnisse und Verantwortlichkeiten

- Staňte sa tvorcom budúcnosti a podporte Volkswagen koncern v presadení štvrtej priemyselnej revolúcie!
- Ste budúci expert na výrobné systémy a ich implementáciu. Či sa jedná o software na riadenie zariadení, skrutkové riadenie alebo sledovanie zariadení: budete poznať riešenia na trhu a s ohľadom na daný účel ich nasadíte. Staňte sa súčasťou celosvetovej siete expertov v rámci koncernu Volkswagen AG.
- Samostatne zrealizujete projekty v oblasti IT Shopfloor: od vyjasnenia požiadavky až po prevzatie do prevádzky.
- Budete radiť odborným útvarom najmä vo výrobnej oblasti v oblasti nasadenia a používania výrobných systémov.
- Budujúc na Vašich vysokoškolských, poprípade profesne nadobudnutých výborných odborných skúsenostiach sa nepretržite rozvíjate ďalej. VW koncern podporuje zvyšovanie kvalifikácie a Váš ďalší rozvoj.
- Prevezmete zodpovednosť za životný cyklus výrobných systémov a popritom ich sústavne rozvíjate ďalej.

- Gestalten Sie die Zukunft und unterstützen Sie Volkswagen Konzern bei der Umsetzung der vierten Industriellen Revolution!
- Sie sind der angehende Experte für Shopfloor Systeme und deren Implementierung. Ob Software für Anlagensteuerung, Schrauber Steuerungen, Anlagenüberwachungen: Sie kennen die Lösungen am Markt und setzen diese zielgerichtet ein. Seien Sie dabei Teil eines weltweiten Expertennetzwerkes innerhalb der Volkswagen AG.
- Sie setzen Projekte im Bereich Shopfloor IT eigenständig um: Von der Auftragsklärung zur Übergabe in den Betrieb.
- Sie beraten die Fachbereiche insbesondere in der Fertigung hinsichtlich Einsatz und Nutzung von Shopfloor Systemen.
- Aufbauend auf Ihren an der Hochschule und ggf. erster Berufserfahrung erworbenen exzellenten Fachkenntnissen entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter. VW Konzern unterstützt und fördert Ihre Qualifikation und Weiterentwicklung.
- Sie übernehmen die Lebenszyklusverantwortung von Shopfloor-Systemen und entwickeln diese kontinuierlich weiter.

Zusätzliche Leistungen, Vorteile

Arbeit im VW Konzern, flexible Arbeitszeit.

Anforderungen an den Mitarbeiter

Für die Stelle sind Bewerber mit der Ausbildung geeignet

Universitätsausbildung (z. B. Bc., ...)
Universitätsausbildung (z.B. Dipl. Ing., ...)

Ausbildung im Fach

Elektrotechnik, IT, Physik

Sprachkenntnisse

Englische Sprache - Obere Mittelstufe (B2)

PC-Kenntnisse - Benutzer

Microsoft Excel - Fortgeschrittene
Microsoft PowerPoint - Fortgeschrittene
Microsoft Word - Fortgeschrittene
Microsoft Outlook - Fortgeschrittene

Führerschein

B

Erforderliche Berufspraxis

1

Charaktervoraussetzungen und Fähigkeiten

- anglický jazyk - aktívna znalosť
- nemecký jazyk výhodou, ochota navštevovať jazykové kurzy.
- Englisch aktiv. Deutsch von Vorteil.

- komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce, silná vnútorná motivácia
- základy projektového managementu
- základy v oblasti informačných technológii
- Kommunikations- und Teamfähigkeit, starke innerliche Motivation
- mindestens Grundkenntnisse Projektmanagement
- mindestens Grundkenntnisse Informtionstechnologie

Vítané, avšak nie nutné sú vedomosti z oblastí:
- riadiacej a automatizačnej techniky
- IT architektúry
Idealer- aber nicht notwendiger Weise Kenntnisse in:
- Steuerungs- und Automatisierungstechnik
- IT Architekturen

Inserierende Gesellschaft

Kurze Charakteristik der Gesellschaft

Die Gesellschaft Autovision Slovakia, s.r.o. ist die Tochtergesellschaft von Autovision GmbH und Volkswagen Slovakia, a.s., die im Portfolio der Tätigkeiten hauptsächlich die Unterstützungstätigkeiten für die Automobilindustrie hat. Die Gesellschaft Autovision Slovakia, s.r.o. ist ein junges und wachsendes Unternehmen im Volkswagen Konzern.

Haupttätigkeitsbereich der Gesellschaft

Automobilindustrie, Produktion von Verkehrsmitteln

Informationen über das Auswahlverfahren

Bitte Lebenslauf in slowakischer und in englischer oder deutscher Sprache senden.

Adresse der Gesellschaft

Autovision Slovakia,s.r.o.
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
http://www.autovision.sk/
ID: 2758251   Dátum zverejnenia: 10.10.2016