Charakteristika spoločnosti

Obchodná firma pôsobiaca v oblasti predaja a montáže autoskiel s celoslovenskou pôsobnosťou.