Charakteristika spoločnosti

Dopravná firma ktorá je 23 rokov na trhu, vykonávame vnutroštátnu aj medzinárodnu nákladnú dopravu. Jazdíme A,D,F,B,CZ,H...