Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá medzinárodnou prepravou v krajinách EÚ.