Charakteristika spoločnosti

Výroba montáž zabezpečovacieho zariadenia proti krádeži automobilov.