Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prepravou osôb, tovaru a batožín osobnými motorovými vozidlami do krajín EU.


Ponuky spoločnosti e-mailom