Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb podľa zákona o advokácii. Prostrednictvom sesterských spoločnosti vykonáva dobrovoľné dražby a konkurzy.