Charakteristika spoločnosti

Sme seriózna a stabilná spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti zdravotníctva a verejného obstarávania.