Charakteristika spoločnosti

Audítorské služby
Daňové poradenstvo
Vedenie účtovníctva, mzdy