Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť auctio, s.r.o. je špecializovaná na organizovanie dobrovoľných dražieb, realitnú činnosť a development nehnuteľností.
www.auctio.sk

Zobraziť celú charakteristiku
Medzi hlavných klientov spoločnosti auctio, s.r.o. patria:

• OTP Banka Slovensko, a.s.
• Československá obchodná banka, a.s.
• Tatra banka, a.s.
• Službyt Nitra, s.r.o.
• Okresné stavebné a bytové družstvo Nitra
• TOMA, s.r.o. Topoľčany
• Stavebné bytové družstvo Topoľčany
• viaceré spoločenstvá vlastníkov bytov
• správcovia konkurzných podstát ale i iné fyzické a právnické osoby

Skryť celú charakteristiku