Charakteristika spoločnosti

ATG Slovakia s.r.o. patrí medzi lídrov v oblasti nedeštruktívneho skúšania / testovania materiálov. Okrem predaja NDT techniky a poskytovania ucelených služieb pre kvalifikáciu personálu vykonávajúceho NDT testovanie je hlavnou činnosťou spoločnosti poskytovanie NDT služieb v oblasti výkonu kontroly, testovania, inšpekčných činností - hodnotenie a sledovanie materiálov, korózie, meranie priemyslových celkov a pod. Služby našich špecialistov NDT zahŕňajú činnosti ako je napr. skúšanie / testy v laboratóriách i na pracoviskách, odborné garancie a posudky, metodické činnosti a tvorba postupov, tvorba písomných postupov (Written Procedure), výstupy, reporty a protokolovanie výsledkov, poradenstvo.

Ponuky práce: ATG Slovakia s.r.o.

1 - 2 z 2