Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca na trhu už viac ako 10 rokov