Charakteristika spoločnosti

Výroba káblových zväzkov a káblovej konfekcie