Charakteristika spoločnosti

ATELIÉR ART sro www.atelierart.sk je architektonická kancelária založená v roku 1982. Počas viacročnej praxe ateliér získal skúsenosti v oblasti urbanizmu, bytových stavieb, občianskych stavieb, hotelov a interiérov. Po transformácii na Atelier Art s.r.o sa spoločnosť zúčastňovala na príprave a realizácií množstva urbanisticko architektonických projektov, developerskych projektov obytných a občianskych budov ako aj projektov interierového vybavenia budov.