Charakteristika spoločnosti

doprava, skladovanie, logistika, výroba