Charakteristika spoločnosti

sme dovozcom keramiky a obkladačiek v Bratislave