Charakteristika spoločnosti

AT CONSULT spol. s r.o. pôsobí od roku 1997 ako poradenská firma, zaoberajúca sa poradenskými službami v oblasti životného prostredia (odpady, voda), potravinárstva a HACCP.
Stredobodom pôsobenia spoločnosti je manažérske poradenstvo v oblasti odborných tém.