Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Stabilná spoločnosť, ktorá v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby pôsobí vyše 15 rokov s jedným centrálnym strediskom v Rozhanovciach. Podnik patrí medzi stabilizované podniky v Košickom kraji v rastlinnej ako aj v živočíšnej výrobe. Spoločnosť sa venuje aj prevádzke bioplynovej stanice. Výrobná stratégia podniku v oblasti rastlinnej výroby je zameraná na pestovanie a produkciu poľných plodín, ktoré sa dajú realizovať za priaznivé ceny a to najmä hustosiate obilniny, olejniny a kukuricu. Nemenej dôležitou oblasťou pôsobnosti spoločnosti je živočíšna výroba, ktorá sa zameriava najmä na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka. Na základe dlhodobej pôsobnosti a serióznosti má spoločnosť vytvorené stabilné vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi. V podniku pracuje skúsený manažment a kvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnou praxou v poľnohospodárstve, ktorí sa významnou mierou podieľajú na úspešnosti podniku.

Ponuky práce: AT ABOV, spol. s r.o.

1 - 1 z 1