Charakteristika spoločnosti

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied je vedecká inštitúcia zaoberajúca sa základným výskumom v oblasti astronómie a astrofyziky.