Charakteristika spoločnosti

prenájom nebytových priestorov, prevádzkovanie hotela a reštaurácie, správa budov