Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť - realizácia stavieb.