Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou chladičov z hliníkových profilov a káblových zväzkov .