1 500 - 2 200 EUR

Commercial Risk Manager (Ref. No.: A666)

AspenStaff s.r.o.

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time
Start date
ASAP
Total wage (gross)
1 500 - 2 200 EUR

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

• Establishing and maintaining strong relationships with the underwriting community and clients,
• Collaborating with team to develop coverage strategy and marketing initiatives for renewal and prospective business,
• Preparing and presenting marketing proposals for renewals and new business,
• Providing innovative solutions towards increasing the volume of new business,
• Negotiating with Underwriters for the best terms, conditions and competitive pricing for existing and new clients,
• Is in chage with the cross – selling between other business lines,
• Verifying all policies and documentation for accuracy in accordance with terms and conditions,
• Following up with insurer to confirm terms of negotiated contract are met,
• Preparing documentation for new contracts, policy changes, additions, deletions and renewals,
• Leading by example by demonstrating and sharing the importance of best practices,
• Performing other related duties as assigned,
• Coordinate, create, implement and maintain a reliable sales pipeline, also providing a clear indication of potential business opportunities.

Employee perks, benefits

• Opportunity for self-fulfillment and long-term international career,
• Stimulating work and working environment,
• A supportive and ambitious team;
• Health and personal accident insurance as well as other extra benefits,
• Business language school,
• A competitive total rewards package,
• Continuing education & training, and tremendous potential with a growing worldwide organization,
• Comprehensive benefits package and 5 days extra holiday.
• Flexible benefits, you will also have the opportunity to choose additional benefits, including healthcare, culture, supplementary pension.

Information about the selection process

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím Vaše štruktúrované CV v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu uvedenej kontaktnej osoby. Do predmetu e-mailu uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.
Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov. V prípade, že máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou na dobu 2 roky Vašich osobných údajov podľa z. č. 18/2018 v nasledovnom znení:

“V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom spoločnosťou AspenStaff s.r.o., za účelom výberových konaní a sprostredkovania zamestnania a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresy, číslo pasu, číslo OP, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, kontaktné údaje, rodinný stav, št. občianstvo, národnosť, bankové spojenie, zdravotná poisťovňa, fotografie, informácie o vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.”
Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

Company on whose behalf the position is being filled

Insurance, except compulsory social security

International insurance company providing commercial risk management and solutions in this field.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

Finance, Economy

Language skills

English - Advanced (C1)

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

• Goal oriented and highly motivated in achieving results,
• Ability to organize a wide range of tasks from various sources and prioritize workload to meet deadlines,
• Excellent interpersonal and english language skills,
• Detail-oriented with excellent oral and written communication skills,
• Good sales and presentation skills, with desire and aptitude to quickly develop effective sales techniques,
• Committed to delivering the highest level of customer service and quality,
• Ability to work within a team-based environment,
• Ability to travel when required,
• Proficient in Microsoft Office applications.

Advertiser

Brief description of the company

Company AspenStaff is a recruitment company specializing in the recruitment and consulting in various areas of the labor market.

The company is a holder of a licence to offer recruitment services.

Number of employees

5-9 employees

Company address

AspenStaff, s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava-Staré Mesto
http://www.aspen-staff.com

Contact

Contact person: Miroslav Klucho
Tel.: +421 911 944 234
E-mail: send CV
ID: 3804421   Dátum zverejnenia: 6.11.2019