Charakteristika spoločnosti

ASPENA, s.r.o. - úspešná súkromná spoločnosť s 25 ročnou tradíciou v oblasti poskytovania prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb zákazníkom na celom svete.