Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Asparagus spol. s r.o. je najväčším pestovateľom špargle na Slovensku, prvú plantáž sme založili v roku 1992.