Špecialista na back office (vedúca pozícia)

Asociácia priemyselných zväzov

Miesto práce
Lamačská cesta, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 700 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sme mladá dynamicky rozrastajúca sa organizácia, ktorá hľadá do svojho tímu Špecialistu na back office. Tvojou úlohou bude najmä zabezpečiť administratívny a technický chod organizácie. Preberieš zodpovednosť za to, aby bolo vždy dosť kávy a zakladačov a zároveň, aby boli zaplatené všetky faktúry, aby prišli výplaty v riadnom čase, aby každý človek ktorý nastúpil mal pocit, že je na správnom mieste a aby sme sa vždy vedeli spoľahnúť, že sa na nás niekto minimálne jeden krát denne usmeje. My ti dáme na plnenie úloh 3 zamestnancov a Ty nám dokonalé výstupy. Berieš?

- spolupráca pri tvorbe plánov organizácie
- aktívna účasť na pravidelných poradách vedenia
- aktívna účasť v akčných tímoch procesného riadenia
- podieľanie sa na vytváraní „ducha“ spoločnosti
- zodpovednosť za plynulý chod celej organizácie (od spinky po výplaty)
- zodpovednosť za vedenie personálnej agendy (od nástupu po ukončenie pracovného pomeru)
- zodpovednosť za prípravu a správu rozpočtu organizácie
- zodpovednosť za plynulý chod recepcie
- zabezpečenie a riadenie správy IKT
- riešenie ad hoc úloh od vedenia spoločnosti vrátane organizačno - technických a administratívnych
- vytváranie príjemnej atmosféry v spoločnosti
- riadenie a koordinácia 3 zamestnancov

Zamestnanecké výhody, benefity

flexibilný pracovný čas
dynamický mladý kolektív
príjemné pracovné prostredie
občerstvenie a pitný režim
možnosti vzdelávania
výučba anglického jazyka
možnosť nárastu mzdy

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky zašlú profesijný životopis v riadnom termíne (do 30. 5. 2021) elektronicky na adresu: [email protected] alebo listinne na korešpondenčnú adresu: Asociácia priemyselných zväzov Lamačská cesta 3/C 841 04 Bratislava s označením výberového konania „Výberové konanie - Špecialista na back office“.

Od úspešného uchádzača budeme pred uzatvorením pracovného pomeru požadovať overenie skutočností uvedených v životopise nasledovným spôsobom:
- diplomom najvyššieho dosiahnutého vzdelania;
- potvrdením požadovanej praxe (min. 4 - ročnej odbornej praxe v relevantnej oblasti, resp. ekvivalentný dokument – napr. pracovnú zmluvu s uvedením pracovnej náplne, v prípade SŽČO napr. výpis z príslušného registra)
Zároveň budeme požadovať podpísaný životopis upravený v tvare „Europass".

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, ktorých posúdenie bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu emailom, poštou alebo osobne dobrovoľne poskytujete Asociácii priemyselných zväzov so sídlom Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 50027514 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, príp. v motivačnom liste. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.
Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov, ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia.
Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.5.2021 (ostáva ešte 19 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právnické, manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika personalistika, administratíva a služby zákazníkom

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

MS Word - pokročilý
MS Excel - pokročilý
MS PowerPoint - pokročilý
MS Outlook - pokročilý
MS Office365 - pokročilý
MS Teams - pokročilý

Počet rokov praxe

4 roky / v oblasti ľudských zdrojov, administratívnej podpory organizácie, pracovnopráv. vzťahov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné zručnosti:
hospodárska korešpondencia
výborná znalosť slovenského jazyka
priame jednanie
schopnosť riadiť malý tím a organizovať prácu
schopnosť organizovať si prácu
schopnosť rýchlo reagovať na ad hoc úlohy
schopnosť rýchlo reagovať na vzniknuté situácie
komunikačné zručnosti
organizačné zručnosti
reprezentatívne vystupovanie
záujem na „blahu“ organizácie
systémové plánovanie
schopnosť delegovať úlohy
schopnosť kontrolovať úlohy

Osobnostné predpoklady:
svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
schopnosť prevziať zodpovednosť
samostatnosť
cieľavedomosť
iniciatívnosť
precíznosť
zdravý „sedliacky“ rozum
otvorenosť voči zmenám
lojálnosť
schopnosť pracovať v tíme
orientácia na detail
orientácia na výsledok
schopnosť doťahovať veci do konca
odolnosť voči stresu
schopnosť priorizovať činnosti
analytické myslenie
kreatívne riešenie problémov
schopnosť viesť ľudí
prirodzený líder
schopnosť inšpirovať ostatných

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. APZ je partnerom pre NP PKSD, ktorého cieľom je profesionalizácia a skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi prostredníctvom dennej odbornej činnosti expertov sociálnych partnerov.

Počet zamestnancov

20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Asociácia priemyselných zväzov
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
http://www.asociaciapz.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Patrícia Bystričanová
Tel.: +421917712763
E-mail: poslať životopis
ID: 4072585  Dátum zverejnenia: 30.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/mesiac