Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa venuje výrobe výrobkov z plastov a poradenskej činnosti v oblasti automotive (hlavne optimalizácia procesov), sprostredkovaniu práce a poradenskej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie.