Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá cestovným ruchom, prevádzkou reštauračných, ubytovacích a športovo - relaxačých zariadení. Naša spoločnosť vytvára produkty a služby s dôrazom na kvalitu a nie kvantitu, na čo nadväzújú nielen požiadavky, ale aj primerané ohodnotenie pracovného tímu.