Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ASAS , a.s. ( Aliancia stavebnín akciová spoločnosť ) je obchodná spoločnosť, ktorá bola založená 31.10.2009. Jednou z hlavných náplní činnosti je nákup stavebného materiálu a jeho predaj prostredníctvom svojich partnerských spoločností.
V súčasnosti zabezpečujeme služby pre 17 obchodných partnerov a celkovo 24 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska.
Spolupracujeme so všetkými významnými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov pre Slovensko.
Cieľom spoločnosti je poskytnúť služby pre svojich partnerov na takej úrovni, aby zefektívnili procesy pri nákupe stavebných materiálov a aby boli naplnené všetky požiadavky obchodného, informačného a logistického charakteru.