Charakteristika spoločnosti

Sme rýchlo prosperujúca spoločnosť ktora sa zaoberá čistením kanalizácií, monitorovaním kanalizácií a budovaním nových prípojok vody a kanalizácií popripade rekonštrukcie pôvodných prípojok