Charakteristika spoločnosti

Sme obchodná spoločnosť zaoberajúca sa prevažne maloobchodom.
Zabezpečujeme chod predajní s mobilnými telefónmi a príslušenstvom, predajne so svietidlami a elektroinštalačným materiálom a internetové obchody s týmto tovarom.