Charakteristika spoločnosti

výstavba optických sietí FTTH
realizácia optických rozvodov pre telekomunikačné spoločnosti
realizácia štrukturovaných kabeláží
zriaďovanie a servis optických prípojení
prípravné stavebné a výkopové práce