Charakteristika spoločnosti

Vykonávame výstavbu a rekonštrukcie rodinných domov, bytov, škôl, administratívnych budov pre súkromný aj verejný sektor v celom jej rozsahu.