Charakteristika spoločnosti

stavebno-projekčná spoločnosť