Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaobera outsourcingom výroby.