Charakteristika spoločnosti

Jedinečná príležitosť pracovať v rýchlo sa rozvíjajúcej inovatívnej firme

Zobraziť celú charakteristiku
Globálna automobilová spoločnosť Arlington Automotive sa rozširuje a otvára novú pobočku v Nitre. Táto expanzia ďalej podporuje náš rast a pokračujúci úspech, ktorý sme dosiahli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Turecku, Indii, Číne a ďalších krajinách. Aktívne sa snažíme prijímať zamestnancov na Slovensku, aby sa stali súčasťou nášho úspešného tímu v Arlingtone, a zároveň chceme ponúknuť zmysluplné pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím (vrátane ťažkého zdravotného postihnutia). V Arlingtone veríme, že naši ľudia sú naším najväčším prínosom a sme hrdí na našu rôznorodú a flexibilnú pracovnú silu.

Spoločnosť Arlington Automotive má v rámci divízie automobilového priemyslu približne 900 zamestnancov. Arlington je kľúčový dodávateľ pre svetových výrobcov automobilov, s ktorými má vybudované dlhoročné, strategické partnerstvá. Tieto vzťahy a spolupráca s globálnymi automobilkami je možná vďaka tímovému prístupu v Arlingtone naprieč našími divíziami. Hlavným zameraním spoločnosti Arlington Automotive z hľadiska prístupu k pracovníkom je byť tzv. Corporate Social Responsible Employer, t.j. sociálne zodpovedný zamestnávateľ zameraný na zodpovedné podnikanie.

U zákazníkov máme dobrú reputáciu pre komplexné a včasné dodanie projektov, ktoré maximalizujú prínos dodávateľského reťazca pre našich zákazníkov.

Spoločnosť Arlington Automotive, ktorá je vnímaná ako prvotriedna poločnosť, chce priniesť tento úspešný model na Slovensko.

Skryť celú charakteristiku